Brief aan Frans Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken. #Syrië

Onderstaande brief wil ik graag delen. Een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans om solidair te blijven met Syrië  en om zich in te blijven zetten voor het Syrische volk. Help je met delen?

Onderwerp: drie jaar crisis in Syrië | Amsterdam, 11 maart 2014

Geachte heer Timmermans,

Op 15 maart a.s. zal het drie jaar zijn sinds de crisis in Syrië uitbarstte. Dagelijks en op grote schaal worden mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht geschonden.

Wereldwijd tonen mensen zich solidair met het Syrische volk en roepen zij de internationale gemeenschap op actie te ondernemen. Op 13 maart zullen twee internationale campagnes, #WithSyria en #NoLostGeneration, waaraan de ondertekenende organisaties deelnemen, samenkomen om aan het Syrische volk te laten zien dat zij niet alleen staat – en om de internationale gemeenschap aan te sporen het internationale recht na te leven. Op het Museumplein zal op die datum een wake worden georganiseerd. Ook zullen wereldberoemde bouwwerken, zoals de Eiffeltoren en Nelson’s Column op Trafalgar Square, op de avond van 13 maart worden omgevormd tot symbolen van hoop voor de kinderen, vrouwen en mannen van Syrië. In Nederland zal het Rijksmuseum die avond letterlijk in de schijnwerpers staan voor dit doel.

Als deelnemers aan de #WithSyria- en #NoLostGeneration-campagnes roepen de ondertekenaars alle regeringen, waaronder uiteraard ook de Nederlandse regering, op om duidelijk te maken dat het Syrische volk niet alleen staat. Hierbij is het zaak dat regeringen wereldwijd zich onvermoeibaar blijven inzetten voor:

  1. het beëindigen van het bloedvergieten, van aanvallen op burgers, scholen en ziekenhuizen. Het respecteren van humanitair recht en de rechten van allen die door het conflict worden geraakt is immer van cruciaal belang;
  2. het waarborgen dat iedereen toegang heeft tot humanitaire hulp. Het meest urgent hierbij is te zorgen dat de diplomatieke doorbraak van resolutie 2139 van de VN-Veiligheidsraad leidt tot een humanitaire doorbraak. In het bijzonder het benadrukken dat er een einde komt aan de belegering van plekken waar burgers zich bevinden en dat humanitaire hulp daadwerkelijk terechtkomt bij diegenen die dat nodig hebben;
  3. het stimuleren van inclusieve vredesbesprekingen. Hierbij moet gezorgd worden dat de stemmen van alle betrokkenen, onder wie vrouwen, kinderen en minderheden, worden gehoord;
  4. meer investering in onderwijs en psychologische bescherming van alle kinderen die door het conflict zijn getroffen.

Wij realiseren ons dat de Nederlandse regering zich reeds hard maakt voor deze aandachtspunten. Wij schrijven u dan ook met name om u aan te moedigen dit te blijven doen en te blijven kijken waar deze inzet nog versterkt kan worden. Wij zouden het zeer waarderen als u zich aansluit bij de solidariteitsactiviteiten deze week, bijvoorbeeld via uw eigen social media.

Meer inzet voor Syrische vluchtelingen

Tevens roepen wij u dringend op om méér te doen voor Syrische vluchtelingen. Op 16 januari zei u zelf dat de huidige situatie in Syrië is als een inktzwarte nacht waarin gezocht moet worden naar een paar sterretjes om licht aan te ontlenen. De situatie in en rond Syrië is complex en de mogelijkheid voor Nederland om hierop invloed uit te oefenen is beperkt. De inzet voor vluchtelingen is hierop echter een duidelijke uitzondering. Dit is bij uitstek een sterretje dat enig licht in de donkere situatie van Syrië kan bieden, maar dat onvoldoende wordt benut.

Hoewel Nederland de behoefte aan hervestigingsplaatsen en andere vormen van humanitaire toegang niet alleen kan lenigen, is wel veel meer mogelijk dan nu gebeurt. Vanuit maatschappelijke organisaties zijn al veel oproepen gedaan voor een ophoging van het aantal beschikbare plaatsen voor het hervestigingsprogramma van de UNHCR, bovenop het jaarlijkse quotum dat Nederland hanteert, en het bieden van andere vormen van toegang, zoals het flexibel omgaan met het verlenen van vergunningen voor verblijf aan vluchtelingen uit Syrië met familie in Nederland. Hoewel dit wel het minste is dat in deze inktzwarte situatie kan worden gedaan, is de Nederlandse regering hierin uiterst terughoudend geweest. Deze terughoudendheid vinden wij, gezien de schaal van de Syrische crisis, niet op zijn plaats. Het geeft een verkeerd signaal af aan andere landen, zowel binnen als buiten Europa, die zich ook zeer beperkt inzetten op dit vlak. Bovendien wordt hiermee nagelaten aan de buurlanden van Syrië een krachtig signaal af te geven. De enorme druk waaronder zij staan en de offers die hun bevolkingen hebben gebracht ten behoeve van de opvang van Syrische vluchtelingen worden nu te weinig erkend.

Wij waarderen de financiële steun die Nederland biedt voor humanitaire hulp en ondersteuning voor vluchtelingen in buurlanden van Syrië. Daarom hopen wij dat Nederland zich het komende jaar minimaal op het zelfde niveau zal blijven inzetten. Echter, dat kan geen excuus worden om andere vormen van ondersteuning aan vluchtelingen te beperken. Juist door op alle fronten ruimhartig op te treden kan de Nederlandse overheid laten zien zij aan zij te staan met het Syrische volk.

Hoogachtend,

Eduard Nazarski – Directeur Amnesty International Edwin Huizing – Directeur Hivos
Huub Oosterhuis – Initiatiefnemer de Nieuwe Liefde Farah Karimi – Algemeen Directeur Oxfam Novib Jan Gruiters – Directeur PAX

Holke Wierema – Directeur Save the Children
Tineke Ceelen – Directeur Stichting Vluchteling
Mounir Fattal – Voorzitter Het Syrische Comité
René Bruin – Head of Office UNHCR Nederland
Jan Bouke Wijbrandi – Algemeen Directeur UNICEF Nederland
Robbert Bodegraven – Manager Advocacy, Campaigning en Communicatie War Child Ruud van Eijle – Directeur World Vision

Cc: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en Kamercommissies Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s